Przesądy Ciążowe, z Którymi Być Może Się Spotkałaś

0
11
Rate this post

Przesądy ciążowe‌ to‌ często ‌przekazywane z pokolenia‍ na pokolenie wierzenia i tradycje,‍ które mają ⁤towarzyszyć przyszłym matkom w czasie oczekiwania⁣ na narodzenie dziecka. Choć niektóre z ‍nich ‍mogą wydawać się ⁤dziwaczne czy absurdalne, dla niektórych kobiet stanowią⁣ naturalny element⁣ okresu ciąży. Czy⁢ zdarzyło Ci⁣ się spotkać z​ jakimś ⁣z tych ​przesądów?‌ Oto kilka tej tematyce.

Przesądy ciążowe na temat płci ‌dziecka

 • Równowaga ⁢hormonalna: Według przesądu,​ dziewczynka „zbiera”⁤ urodziny z⁢ matki, która‍ czuje się bardziej kobieco, a chłopczyk z⁣ ojca, który jest ⁤bardziej męski.
 • Przebieg ciąży: Jeśli matka nosi ciążę ⁢nisko, to prawdopodobnie będzie ‌chłopiec,‌ a jeśli wysoko⁣ – dziewczynka.
 • Chęć na ⁤słodkie lub słone: Twierdzi się, że‍ dziewczynki ​inspirują matki ‌do jedzenia ​słodkiego, a chłopcy – solonego jedzenia.
 • Mówienie ⁣o‍ płci ‌dziecka: Według ⁢przesądu, ​jeśli matka ​ciągle mówi o ​jednej płci, ⁤to ⁢najprawdopodobniej urodzi ⁤dziecko ​innej płci.
 • Względy ‍kosmetyczne: To,‍ czy w ciąży ⁣bardziej‍ rosną matce włosy czy paznokcie, może wskazywać na płeć dziecka.

Interpretacja ⁣snów⁢ w czasie ciąży

W czasie ​ciąży ⁤wiele kobiet zwraca uwagę na sny,⁤ które⁤ mogą być‍ interpretowane ‌jako ⁣znaki związane‌ z ​nadchodzącym rodzicielstwem. ⁢Przesądy dotyczące snów​ ciążowych mogą być różne, a⁣ niektóre z ⁤nich mogą być ‌dość popularne ​i spotykane przez wiele przyszłych mam. Oto ⁤kilka z nich:

 • Sen o wężach: Według‍ pewnych przesądów, sen o wężach podczas ciąży może oznaczać zbliżające się ​zagrożenie lub trudności związane z porodem.
 • Sen ⁢o wodzie: ‍Sen o ‍wodzie podczas ciąży niektórzy mogą interpretować‍ jako znak płodności i obfitości, ale dla ⁣innych może oznaczać strach przed utratą ​kontroli.
 • Sen o jasnej barwie: Sen o jasnej barwie może być ⁢interpretowany jako dobry znak,​ zapowiadający szczęśliwe​ i bezproblemowe rozwiązanie ciąży.

Przesądy⁣ dotyczące⁢ wyglądu‌ przyszłej mamy

 • Ciążowe ⁤pragnienia‌ są⁣ synonimem płci ⁤dziecka – jeśli przyszła mama pragnie słodyczy, to⁢ będzie to ​dziewczynka, natomiast jeśli pragnie słonych przekąsek, oznacza to chłopca.
 • Utrata urody ⁢-​ według przesądu, jeśli kobieta spędza dużo czasu na wyglądaniu ‌pięknej w ciąży, ‌jej dziecko „odkradnie” ‍jej urodę.
 • Zmiany ‍pogody⁣ na twarzy – pojawienie się trądziku​ lub plam⁤ na skórze twarzy‌ ma oznaczać płci dziecka.
 • Jeśli brzuch jest „spiczasty”, ​to oznacza, że⁤ spodziewane jest dziewczynka, jeśli ​zaś jest „okrągły”, to⁢ chłopiec.

Jedzenie w ciąży – przesądy i ⁢fakty

W ⁢czasie ciąży ⁢wokół jedzenia krąży⁤ wiele przesądów, ⁣które mogą wprowadzać w błąd przyszłe mamy. Zdecydowanie warto rozważyć, które z nich są faktycznymi faktami, a​ które tylko mitami.‌ Poniżej znajdziesz kilka​ popularnych przesądów ciążowych, z‍ którymi⁣ być może się spotkałaś:

 • Myśl ⁢o dziecku​ powoduje chęć jedzenia kwaśnych rzeczy.
 • Jedzenie pikantne może spowodować alergie u dziecka.
 • Zjedzenie⁢ dużo​ słodyczy ​skutkuje dużym dzieckiem.
 • Picia kawy⁤ w ciąży szkodzi dziecku.
 • Jedzenie ananasa może spowodować poronienie.

Przykłady przesądów ‍dotyczących losu⁤ dziecka

 • Jeśli w ⁢ciąży podważysz płeć dziecka poprzez kupno ubranek dla​ obu‍ płci,‍ to rodzić się będzie​ dziewczynka.
 • Jeśli⁢ umieścisz odkryty nóż pod łóżkiem w czasie ciąży, to spowoduje⁢ to⁢ przekłucie łożyska.
 • Jeśli ciężarna​ kobieta ma dużo kwaśnych zachcianek, oznacza ⁤to, że dziecko będzie miało wiele włosów po urodzeniu.
 • Jeśli podczas ciąży‍ nie‍ powstrzymasz się⁣ od ​jedzenia⁢ pikantnych potraw, dziecko będzie ⁢agresywne.
 • Jeśli‍ oczom matki ukazał się koszmar ⁤sen, to znak, że dziecko nie będzie⁣ zdrowe.

Kalendarz chiński – legendy ‌i rzeczywistość

 • Sposób spaceru:‍ Jeśli podczas spaceru chodzisz⁢ z lewej strony,‌ to według przesądu urodzisz chłopca.
 • Wielkość brzucha: Jeśli brzuch jest⁢ wyraźnie ‌uniesiony, to ​oznacza, że⁤ urodzisz dziewczynkę.
 • Gorączka w ⁣ciąży: ​Według ‍legendy, ⁣jeśli​ ciężarna kobieta ma gorączkę, to znaczy, że dziecko urodzi⁣ się zdrowe.

Przesąd Rzeczywistość
Sen o rybach Może‌ oznaczać, że dziecko⁢ urodzi ‌się ⁤zdrowe.
Kichanie​ w ciąży Według przesądu oznacza,⁣ że dziecko ⁢urodzi się ⁣z wąsem.
Skórka cytryny Jeśli​ skórka cytryny przechodzi przez pierścień, ‌to oznacza, ⁣że urodzisz chłopca.

Przesądy⁣ związane z‌ porodem i ‌połogiem

 • Przekłucie opon ⁢- Niektórzy‍ wierzą, że ⁣kiedy kobieta przekłuje​ oponę pojazdu w ciąży, dziecko będzie‌ miało dużą głowę.
 • Oglądanie małych zwierząt – Według⁣ przesądu, jeśli ciężarna kobieta⁣ ogląda⁢ małe zwierzęta,⁣ jej dziecko urodzi się ​niezdrowe.
 • Unoszenie rąk nad głowę ​ -⁢ Ludowa mądrość⁤ sugeruje,⁢ że kobieta w⁣ ciąży⁢ nie powinna ⁢unosić rąk nad głowę, ponieważ może​ to ⁢powodować zawirowania płodu.
 • Spojrzenie‍ na pająka – Przesąd głosi, że⁣ jeśli kobieta ⁣w ciąży ⁢spojrzy na pająka, jej dziecko ‌urodzi się z wieloma‍ znamion na ciele.

Sposoby na⁣ odprawienie złych wróżb ciążowych

 • Rozmaryn na skarbce – Umieść gałązkę rozmarynu w ‍swojej‌ torebce ⁢lub kieszeni, aby‍ odprawić‌ złe wróżby ciążowe.
 • Złoty obrączka pod poduszką ⁤ – Umieść złoty⁤ obrączkę‍ pod poduszką przed snem,⁢ aby odgonić złe wróżby⁢ związane z​ ciążą.
 • Modlitwa do Matki⁣ Boskiej – Modlitwa do Matki Boskiej ⁣może pomóc ochronić⁣ cię i twoje ⁤dziecko ⁤przed złymi wróżbami.

Przesądy z innych krajów ⁤- porównanie⁢ kultur

 • Rosja: W Rosji⁢ istnieje przesąd, że jeśli kobieta nosi na brzuchu niskie bransoletki, ‍to urodzi chłopca.
 • Tajlandia: W ⁢Tajlandii wierzy się, że jedzenie ‌ostrych potraw ​podczas ciąży sprawi, że​ dziecko będzie‌ miało ‍silny‍ charakter.
 • Indie: ‍Hinduskie przesądy wskazują, ‌że ‍spożywanie orzechów nerkowca podczas ​ciąży przynosi ⁤szczęście i⁢ pomyślność.
 • Włochy: W Włoszech uważa się, że⁤ jeśli kobieta śpi z nożyczkami pod poduszką, to urodzi zdrowe ​dziecko.
 • Chiny: Chińskie przesądy‍ głoszą, że kobieta​ w ciąży nie powinna malować paznokci, aby nie narażać dziecka na niebezpieczeństwo.

Ocena naukowa przesądów ciążowych

 • Rękawiczki na‌ łożysko: ⁤Według przesądu ⁣noszenie rękawiczek⁢ podczas spania może‌ spowodować uduszenie dziecka⁣ łożyskowego.
 • Peeling⁤ paznokci: Niektórzy⁤ wierzą, że obcinanie paznokci ‍podczas ciąży może doprowadzić do krwawienia po porodzie.
 • Unikanie kota: ‌ Istnieje przesąd, że bliski kontakt z kotem podczas ciąży⁣ może‍ zaszkodzić⁣ nienarodzonemu dziecku.

Jak radzić sobie ⁣z presją przesądów w‍ ciąży

W trakcie ciąży ​wiele kobiet spotyka się z ​presją przesądów‌ dotyczących tego, ⁢co powinny robić lub unikać. Nie zawsze‍ łatwo jest ⁢znaleźć odpowiedni sposób⁤ radzenia sobie z ⁤takimi sytuacjami. ⁢Poniżej znajdziesz kilka ​wskazówek, ​jak ‍poradzić sobie z ⁣presją przesądów w ciąży:

 • Informuj się: Dowiedz się więcej na temat presądów, z którymi się spotykasz. Poznaj ich źródło‍ i historię, a także sprawdź, ‌czy mają ‍jakiekolwiek potwierdzenie naukowe.
 • Utrzymuj pozytywne otoczenie: Zadbaj o towarzystwo osób, które wspierają Twoje⁣ decyzje i nie narzucają Ci swoich przekonań.
 • Zaufaj swoim instynktom: ⁤Pamiętaj, że Ty ⁤jesteś najlepiej zaznajomiona ze swoim ⁣ciałem⁣ i ⁤potrzebami. Postępuj zgodnie z własnymi przekonaniami i intuicją.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co​ to są przesądy⁢ ciążowe?
A: Przesądy ciążowe‍ to popularne przekonania​ i zwyczaje związane z ciążą, których celem jest zapewnienie zdrowia i⁤ szczęścia ⁤matce i dziecku.

Q: Jakie przesądy ciążowe są popularne?
A: Wiele kobiet wierzy, że nie‍ można‌ pokazywać się w ‍lustrze‌ w pełni, ⁤aby nie zaszkodzić dziecku, lub ​że jedzenie kwaśnych⁣ rzeczy spowoduje, że dziecko urodzi się ‍z dużą‌ ilością włosów.

Q: Czy przesądy ciążowe mają naukowe potwierdzenie?
A: Większość przesądów ciążowych nie ‍ma naukowego potwierdzenia i ⁢opierają się na wierzeniach i tradycji.

Q:‌ Czy warto wierzyć w ⁣przesądy⁢ ciążowe?
A: Każda kobieta ma ​prawo ⁤wierzyć ‌w to,​ co uważa za słuszne, jednak zawsze⁤ warto konsultować się z lekarzem⁣ i polegać na faktach medycznych.

Q: ‌Jakie‍ są najbardziej nietypowe przesądy ciążowe?
A: Niektóre nietypowe⁣ przesądy ‍ciążowe to np. unikanie ⁤kotów⁣ w czasie ciąży ze⁤ strachu przed poronieniem ⁤lub przekąszanie kawałka chleba przed‍ zjedzeniem go, ‍aby dziecko nie⁢ urodziło się głodne.

Przesądy ciążowe często towarzyszą ​kobietom w oczekiwaniu ⁢na przyjście‌ na ‌świat‌ ich ​maluszka. Choć‌ nie zawsze mają one naukowe uzasadnienie, ‌wielu z ⁣nas może być⁤ narażonych na wpływ tych przekonań. Ważne ​jest‍ jednak pamiętanie, że każda ⁣ciąża jest inna i⁢ każda kobieta ma swoje‍ własne doświadczenia. Niezależnie od‍ tego, w co wierzysz, ważne jest ‍przede wszystkim dbanie ⁢o zdrowie‍ i dobre samopoczucie zarówno‍ dla siebie, jak i dla dziecka.więc miej otwarty⁢ umysł i trzymaj się tych ‌przesądów, które przynoszą Ci spokój i poczucie bezpieczeństwa. ‌Bo przede wszystkim liczy ⁤się Twoje ​dobre samopoczucie i⁤ spokój w tym pięknym, choć wyzwaniowym ‍okresie​ oczekiwania na dziecko.